Rognerud Eiendom AS

Næringsbygg, Frogner

Vårt første næringsbygg stod ferdig i 2008. Bygget består i hovedsak av verksted, lager, vaskehall og kontor. Bygget leies ut til bedrifter i entreprenørbransjen. les mer »

Næringsbygg, Frogner

Næringsbygget stod ferdig våren 2016 og består i all hovedsak av verksted og verkstedkontorer. Bygget er skreddersydd for transport- og anleggsbransjen med smøregrav og traverskraner. les mer »

Ormlia Døgnhvileplass

Ormlia Døgnhvileplass stod ferdig i 2014 med 47 oppstillingsplasser/ parkeringsplasser for lastebiler. les mer »

Ubebygd tomt nær E6, Eidsvoll

7 dekar ubebygd tomt i Eidsvoll klar for utvikling. Kun 15 min til Gardermoen og 40 min til Oslo. les mer »